DutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPortugueseSpanish

Het Schriftuurlijke Huwelijk

Het huwelijk moet onder allen geëerd worden en het huwelijksbed moet onbesmet blijven, want God zal seksueel onzedelijke mensen en overspeligen oordelen.... Hebr. 13:4

[Betreffende huwelijk met een ongelovige:] Als er een kerkdienst gehouden moet worden, maakt de [ongelovige] echtgenoot bij het aanbreken van de dag een afspraak met zijn vrouw om hem bij het bad te ontmoeten. Als er gevast moet worden, houdt de echtgenoot diezelfde dag een gezellig banket. Als er een liefdadigheidsexpeditie gemaakt moet worden, zijn familiezaken nooit dringender. Want wie zou zijn vrouw toestaan om van straat tot straat naar de huisjes van andere mannen ... te gaan om de broeders te bezoeken? Welke echtgenoot zal het gewillig verdragen dat zij van zijn zijde wordt weggenomen voor nachtelijke bijeenkomsten, als de nood aan de man is? Ten slotte, wie zal zonder angst haar afwezigheid de hele nacht verdragen tijdens de Paasplechtigheden? Wie zal haar, zonder een of ander vermoeden van zichzelf, wegsturen om het avondmaal van de Heer bij te wonen, dat zij belasteren? Welke echtgenoot zal haar toestaan de gevangenis binnen te sluipen om de ketenen van een martelaar te kussen? Neen, werkelijk, om een van de broeders te ontmoeten om de kus uit te wisselen? Wie zal haar toestaan water te offeren voor de voeten van de heiligen? ... Als een pelgrim broeder aankomt, welke gastvrijheid zal er dan voor hem zijn in een vreemd huis? Als er aan iemand goederen uitgedeeld moeten worden, worden de graanschuren en de voorraadkamers van tevoren gesloten. Tertullianus (c. 205, W), 4.46.

Wij verontreinigen nooit het huwelijksbed. Tertullianus (c. 212, W), 3.107.


© OTR 2023